Zo'n 30 jaar geleden (1986) startte Dirk Blommaert met een nieuwe fotoclub. Hij sprak mensen aan uit de omliggende fotoclubs en op die manier werd “GAMMA TIELT” geboren. Aanvankelijk had Gamma enkel als doel deel te nemen aan de, toen nog Grote Prijs van België, weliswaar met onmiddellijk succes. Gamma Tielt, oorspronkelijk gesticht als foto- en diaclub is uitgegroeid tot een bloeiende digitale fotokring van meer dan 20 leden. Gamma is lid van het CvB (Centrum voor Beeldexpressie) het overkoepelend orgaan van de Vlaamse Federatie van Fotoamateurs als ook van het WVFD (West-Vlaams Verbond van Foto- en Diakringen). Fotokring “Gamma Tielt” richt zich niet op een specifiek genre van fotografie, alle niet commerciële facetten komen aan bod. Vriendschap, respect, zijn begrippen die Gamma hoog in het vaandel draagt. We vergaderen elke eerste vrijdag van de maand om 20u in de Tieltse Europahal. We bespreken er eigen werk, fotobewerking, presentatie, afdrukken enz.  In het voor- en najaar nemen we deel aan de Prijs van Vlaanderen. Elk jaar organiseren we tijdens de Tieltse Europafeesten een fototentoonstelling in het Tieltse Vijverhof met werk v/d leden. We stellen ook tentoon tijdens het weekend in oktober van “Buren bij Kunstenaars”. Op de agenda staat ook een jaarlijkse foto-uitstap en  een bezoek aan een fototentoonstelling in clubverband. Voelt u zich aangesproken en hebt u de basisprincipes van digitale fotografie onder de knie, kom geheel vrijblijvend eens langs op een clubvergadering.